Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Ποια υλικά έλκει ο μαγνήτης; (Πείραμα)


Τελικές και βουλητικές προτάσεις

Τελικές ονομάζονται οι δευτερεύουσες προτάσεις που εισάγονται με τους τελικούς συνδέσμους να, για να.

Χρησιμοποιούμε τελικές προτάσεις, όταν θέλουμε να δείξουμε για ποιο σκοπό γίνεται κάτι.
(τέλος στα αρχαία ελληνικά σημαίνει σκοπός).

π.χ. Θα έρθω στο σπίτι (για) να σου μιλήσω.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτάσεις που εισάγονται με το να μπορεί να είναι βουλητικές. Αυτό συμβαίνει όταν ακολουθούν ρήματα όπως θέλω, προτιμώ, μπορώ, κλπ. Στην περίπτωση αυτή ολόκληρη η βουλητική πρόταση λειτουργεί ως αντικείμενο.

Στις τελικές προτάσεις ο σύνδεσμος "να" μπορεί να αντικατασταθεί  από το "για να", ενώ στις βουλητικές όχι.

π.χ. Η Αριάδνη θέλει να έρθει εκδρομή.


Πατήστε πάνω στην εικόνα για να εξασκηθείτε