Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Τα Θεοδοσιανά τείχη

Ως Θεοδοσιανά τείχη της Κωνσταντινούπολης είναι γνωστά τα χερσαία τείχη με τα οποία ο Θεοδόσιος Β' τείχισε την πρωτεύουσα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας,Η κατασκευή τους ξεκίνησε το 408  ενώ μετά από ένα σεισμό επισκευάστηκαν και απέκτησαν την τελική τους μορφή το 447. Η ισχυρή διπλή σειρά τειχών προστάτευσε την πόλη και κατά συνέπεια την Αυτοκρατορία σε πολλές πολιορκίες διαμέσω των αιώνων, οδηγώντας στην προσωνυμία τους ως «θεοφύλακτα». Η μόνη φορά που παραβιάστηκαν από εχθρό ήταν το 1453, όταν οι Οθωμανοί, με τη χρήση ισχυρού πυροβολικού, τα διέσπασαν και κατέλαβαν την πόλη, καταλύοντας έτσι και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.


Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

Ενέργεια - Μορφές ενέργειας


Τι είναι η ενέργεια; 
Την ενέργεια δεν μπορούμε να τη δούμε. Υπάρχει όμως παντού και χωρίς αυτή  δε μπορεί να γίνει καμιά μεταβολή, δεν μπορεί να συμβεί κανένα φαινόμενο.  Την αντιλαμβανόμαστε μέσα από το έργο που παράγει.

Μορφές ενέργειας. 
Η ενέργεια έχει πολλές μορφές ανάλογα με την προέλευσή της και τον τρόπο με τον οποίο τη χρησιμοποιούμε. 
Κάνε κλικ στην εικόνα για να μεγαλώσει και να δεις τις διάφορες μορφές ενέργειας.

μορφές ενέργειας


Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

Τι είναι η κλίμακα του χάρτη

Κλίμακα του χάρτη είναι ένας αριθμός που δηλώνει πόσες φορές είναι μικρότερη μια απόσταση στο χάρτη απ' ότι η πραγματική στην επιφάνεια της Γης. Συνήθως εκφράζεται με μία διαίρεση ή ένα κλάσμα.
 Π.χ. η κλίμακα 1 : 1.000.000 ( 1 / 1.000.000) σημαίνει ότι 1 εκατοστό του χάρτη αντιστοιχεί σε 1.000.000 εκατοστά στην πραγματικότητα. 

Πώς βρίσκουμε την πραγματική απόσταση;

α) Μετράμε στο χάρτη με το χάρακα την απόσταση που μας ενδιαφέρει. (π.χ. 2 εκ.)
β) Πολλαπλασιάζω το αποτέλεσμα της μέτρησης με τον διαιρέτη (παρονομαστή) της κλίμακας.
     2 x 1.000.000 = 2.000.000 εκ.
γ) Μετατρέπουμε τα εκατοστόμετρα σε χιλιόμετρα διαιρώντας με το 100.000.
     2.000.000 εκ. : 100.000 = 20 χλμ.

Πότε η κλίμακα είναι μεγάλη;

Η κλίμακα του χάρτη μεγαλώνει, όταν μικραίνει διαιρέτης (παρονομαστής).

Πότε η κλίμακα μικραίνει;

Η κλίμακα του χάρτη μικραίνει, όταν μεγαλώνει ο διαιρέτης (παρονομαστής).

Όσο μεγαλύτερη είναι η κλίμακα, τόσο πιο λεπτομερής είναι η απεικόνιση της περιοχής.

χάρτης με μικρότερη κλίμακα

χάρτης με μεγαλύτερη κλίμακα

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013